Privacywetgeving

In het kader van de nieuwe privacywetgeving laat ik u weten hoe ik met uw persoonsgegevens om ga.

Ik heb een aantal emailadressen die ik gebruik voor het verspreiden van mijn nieuwsberichten. Ik doe verder niets met deze adressen en stel deze niet aan derden beschikbaar. Op elk moment kunt u zich uitschrijven uit het adressenbestand van Balans via het emailadres heleenderijkebalans@gmail.com , ook altijd vermeld onder iedere nieuwsbrief.

Uiteraard ga ik zorgvuldig met persoonsgegevens om. De informatie die ik verzamel in het intakegesprek en andere zaken die ik digitaal vastleg ten behoeve van de begeleiding -opgeslagen op een beveiligde PC_, verwijder ik nadat het traject is afgerond.